Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Innholdsfortegnelse

bruk:bensin:bly_og_oktan

Blytilsetning og oktantall Sachs-motorer

Fra Tempopostens tekniske sider av John Medhus.

I mars 1976 sendte Fichtel & Sachs følgende melding til forhandlere, og som fortsatt er interessant i dag, spesielt med hensyn til oktantall.

Oversatt fra tysk:

Det skal først bemerkes at to-taktsmotorer ikke behøver blytilsetning, da det er slik at blyet tilsatt drivstoffet utelukkende kom til nytte i motorer med ikke-herdede ventilseteinnsatser. Dette for å danne et lag av bly på ventilseteringen til avdemping av tilbakeslaget ved lukking. Den eneste ventil som i noen tilfeller finnes på to-takts mopedmotorer er dekompresjonsventilen. Denne drives for hånd, og treffer ikke ventilsetet i en hastighet på 200 km/t slik som for ventiler i en 4-takts motor.

Aktuelt tema fra 1976: Redusert blyinnhold i bensinen

Som det første og eneste landet i Europa har Forbundsrepublikken Tyskland ved lov drastisk redusert blyinnholdet i bensinen.

Denne loven trådte allerede i kraft 1. jan. 1972, i første fase med hensikt å begrense blyinnholdet til 0,40 gram per liter drivstoff. Fra 1. jan. 1976 ble fase 2 effektuert. Den tillot bare 0,15 gram bly per liter drivstoff. Denne ytterligere reduksjonen av blyforbindelser i drivstoffet var ledd i en økt innsats for å beskytte miljøet.

F&S: På spørsmål vedrørende drift og kjøreatferd av våre motorer ved anvendelse av nytt drivstoff, ønsker vi å svare på informasjonen som er gitt fra raffineringsindustrien. Dette er også i henhold til resultatene fra våre pilotkunder:

Nybygg og oppgraderinger av raffinerier har vært nødvendig for produsenter av den nødvendige kvalitet av høyverdige drivstoffkomponenter som kreves til erstatning for drivstoff med blytilsetning. Uttalelser fra petroleumsindustrien bekrefter at produsentene møter de nye kravene til lavblybensin. Endringen har også ført til en mer miljøvennlig måte å jobbe på.

Som resultat av egne erfaringer så har vi ingen bekymringer for at det kan oppstå eventuelle skader på motorene når det nye drivstoffet anvendes. Men vi understreker fortsatt at betingelsene for god motorytelse og driftssikkerhet ved anvendelse krever riktig avstemt motor, med korrekte innstillinger og anvendelse av originale deler, og at kjøretøyet skal alltid være i god teknisk stand, spesielt i denne sammenheng.

Den nye DIN standard 51 600 (utgitt januar 1976) inneholder minimumsverdiene for alle viktige drivstoffkvaliteter med følgende kjennetegn for oktantall: «Drivstoff i henhold til DIN 51 600 Normal (95)» eller, «Drivstoff i henhold til DIN 51 600 Super (98)», og som på bensinpumpene på bensinstasjoner garanteres overholdelse av disse kvalitetsdefinisjoner.

For hele F&S sitt motor program fortsetter vi å anbefale vanlig drivstoff (95 oktan).

Unntatt fra denne anbefalingen er den nye sports-motor serien som innbefatter SACHS 1252/7A, 1752/7A, …, 2552/7A modellene som spesifikt krever premium drivstoff (superbensin 98).

Etter informasjon til kundene om disse forhold vil klager som fremkommer med referanse til anvendelse av nye drivstoffkvaliteter være uberettigede.

Fichtel & SACHS AG

bruk/bensin/bly_og_oktan.txt · Sist endret: 2017/02/18 09:49 av webmaster