Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Innholdsfortegnelse

elektrisk:corvette_240_280_290_300_310_320_comet

Forklaring Koblingsskjema Corvette 240-280-298-300-310-320 og Comet 600

Fra Tempopostens tekniske sider av John Medhus.

Som avslutning på denne lille serien med forklaring og koblingsskjema til forskjellige Tempo-modeller så avslutter jeg med en kjær produktserie, nemlig 1960-talls Corvette og Comet. Jeg har tatt utgangspunkt i skjemaer for modeller både med og uten bremselys – originalt i sort/hvitt, men også denne gang med fargekoding og merking av koblingspunktene. De vedlagte skjemaene tar utgangspunkt i de tidligste modellene uten plastfront. Men forskjellen til de senere modellene var enkelt nok at koblingssentralen på lyspæresokkelen ble byttet med en koblingssplint/sukkerbit. Og etter hvert så hadde jo alle modellene bremselys som standard utstyr.

Her kommer forklaring til skjemaene:

Motoren:

To, tre eller fire ledninger kommer fra motoren.

  • Noen versjoner har kun en sort og en gul. Disse har ikke bremselysspole innebygget. Baklyset tas her fra lysbryterens uttak (58).
  • b) Noen versjoner har tre – en sort, en grønn med rød merking og en gul. Disse har i tillegg bremselysspole. Baklyset kobles som for versjon med to ledninger.

Den mest vanlige versjonen av tenningsanlegget har fire ledninger ut. Systemet er merket med benevnelsen ”6V 15/3-5w” – denne merkingen angir ytelsen for hver av spolene. Nærmere beskrivelse:

Gul: Koblet til den største lysspolen. Gir 15w lysytelse til hovedlyset foran.

Grå: Gir 3w ytelse til baklys. Induktivt koblet og gir strøm kun når frontlyset virker. Denne kan være viklet rundt hovedspolen eller som separat spole over lysspolen. Kjennetegnes ved at den ikke har slepesko for kontakt med magnetene i svinghjulet.

Grønn med rød merking: Koblet til den flate spolen med slepesko som står over tennspolen. 5w lysytelse – til bremselyset.

Sort: Koblet til stiften. Går til stoppknappen til lysbryteren.

Kobling fra motor:

Ledningene fra motoren går via et 3- eller 4 delt koblingsstykke via en samlekabel til lykten (sort sukkerbit originalt). Den grønne/røde kursen kobles videre til bremselysbryteren med en grønn leder. Videre kobles den fra bremselysbryterens andre kontakt, via klemmene på innsiden av bakskjermen, til baklysets bremselyspære som er den øverste, eller til kursen som er koblet til de to E10 skrupærene i ”Batman” lykten. Det er ingen forskjell på koblingspunktene på bremselysbryteren – de er likeverdige. Den grå går tilsvarende direkte til baklysets nederste pære. Den gule og den sorte går sammen opp til plastfronten/lykten. For modeller uten grå ledning fra motoren må bremselyset kobles slik som anvist på skjemaene.

I lykten / plastfronten:

De tre lederne fra koblingsstykket ved motor kobles til klemmene på pæreholderen eller en 4-delt sukkerbit på plastfrontmodellene. Fra venstre mot høyre i forhold til figuren:

  1. En brun ledning kobles til hornet, og det er likegyldig hvilken da dette er ekselstrømhorn. Den føres til koblingsstykket og kobles videre til den brune ledningen som går i samlekabelen til lysbryteren. I lysbryteren kobles den tilkontakt merket H. Den andre kontakten fra hornet kobles med en annen brun ledning til koblingsstykket i lyktensom vist på figur. Den får så strøm fra den gule lederen fra motoren.
  2. Den gule kobles til den røde kabelen til lysbryteren. I lysbryteren kobles den til kontakt merket 56. Videre kobles den hvite og gule til hhv. 56a og 56b. Disse kobles så i andre enden til frontlyktens to kontakter til pæren. Disse har tilsvarende koder.
  3. Den sorte ledningen fra motoren kobles videre til den sorte i samlekabelen som så kobles til kontakt merket

K i bryteren.

  1. Baklys: Direkte for 4-leders versjon eller fra gul leder via (58) i lysbryter for øvrige.

Sørg for at jordingskabelen fra gaffelkronen har god kobling. Denne kobles til gods i pæresokkelen. Sjekk gjerne denne med et multimeter. Etter lakkering er dette ofte en feilkilde til problemer…

elektrisk/corvette_240_280_290_300_310_320_comet.txt · Sist endret: 2017/02/18 08:54 av webmaster