Årsmøteinformasjon

  • 26 april 2017
  • Terje Flåt

Norsk Tempoklubb avholdt årsmøte i Sandnes 2. april. Nå kan du se referat, regnskap, revisorrapport og presentasjonen fra møtet her

Webhotell levert av Nordic Hosting AS