Prinsipper for effektuttaket i en konvensjonell totaktsmotor med stempelstyrt innsug

  • 11 november 2019
  • Terje Flåt
Du er her:
← Tilbake

Fra Tempopostens tekniske sider av John Medhus.

dette nummeret vil jeg gi en liten introduksjon til hvilke prinsipper som ligger til grunn for effektuttaket i en konvensjonell totaktsmotor, i dette tilfellet med stempelstyrt innsug. Som de fleste kjenner til så er sylinderkanalenes utforming og størrelse et viktig element i hvordan effekten defineres. Og mange har nok vært innom tanken på hvordan dette kan modifiseres for å kunne oppnå litt mer trøkk i motoren.

Åpningsvinkel er antall veivakselgrader relatert til åpning av de forskjellige portene i sylinderen. Forståelsen av dette er nøkkelen til å vite hvor mye som skal skal freses i portene for å oppnå det ønskede resultat. Den enkleste og kanskje sikreste metoden å sjekke åpningsvinkler på er å feste en gradskive med 0-360 graders inndeling på svinghjulet og kontrollere når portene åpnes og stenges. En annen metode å beregne åpningsvinkelene på er å benytte et dataprogram som kan beregne åpningsvinkler basert på motordata. Disse finnes ved søk på nettet.

Finn øvre dødpunkt og marker nullpunktet på motorblokken. Roter så sakte i gangretningen til eksosporten begynner å åpne seg. En lommelykt til å lyse inn eksosporten kan være til stor hjelp. Noter gradtallet som vises på skiven ved markeringen, f.eks 96 grader. Fortsett å vri svinghjulet til spyleportenes høyeste ende åpner seg og noter så dette gradtallet som står ved markeringen, f.eks 130 grader. Fortsett å rotere til spyleportene stenger. Noter tallet, f.eks 230 grader, og fortsett så til eksosporten stenger og noter også tallet, f.eks 264 grader.

Eksosporten har i dette tilfellet 168 graders åpningsvinkel. Dette beregnes enkelt ved å trekke minste vinkel fra største, altså 264 – 96 grader = 168 grader for eksosporten. Tilsvarende for spylekanalene blir da 100 grader.

For å kontrollere om du har regnet rett så kan du summere vinklene for de respektive kanalene. Eksempelvis for eksosporten: 264 + 96 = 360

Svaret skal selvfølgelig bli eksakt 360 grader, så får du det til å bli 355 eller 365 har du målt eller regnet feil, og det må kontrolleres på nytt.

For innsuget gjør man nesten det samme. Men nå er det i stedet nedre vendepunkt som blir referansepunkt, altså så langt ned stempelet kan komme. Dernest måler man åpne- og lukkevinkel for innsugsporten etter samme prinsipp. Sjekk at åpningsvinklene forholder seg til de verdiene som er oppgitt i denne tabellen:

Rpm Eksos Spyle Innsug
5000 168-174 100-110 110-130
6000 174-176 110-119 130-150
7000 176-182 120-124 150-155
8000 182-184 124-128 160-165
9000 184-188 126-130 165-170
10000 188-194 128-132 170-175
11000 195-197 130-134 175-180
12000 197-202 132-136 180-185

Dersom du eksempelvis ønsker at sylinderen skal ha max effekt ved 8000rpm, så må du legge til grunn en åpningsvinkel for eksosporten på 182-184 grader, 124-128 i spyleportenes åpningsvinkel og 160-165 for innsugets åpningsvinkel.

Dersom ønsket er å ha en motor med relativt lav omdreining ved max effekt og bra bunndrag så må man fokusere på lave verdier for åpningsvinklene og brede porter, og med en relativt liten forgasser. Eksosanlegget må være tilpasset lavgjennomstrømning, altså ikke et tuning anlegg med ekspansjonskammer som favoriserer høy trimmingsgrad.

Men dersom du vil ha en motor med toppeffekt på høy omdreining så må du ta høyde for store åpningsvinkeler og brede porter, komplettert med en stor forgasser. Et eksossystem tilpasset trimmingsgraden er en selvfølge for optimalt resultat.

Uttrykket «Blowdown» er vinkeltallet som brukes til å definere hvor mange grader det er fra eksosporten åpner til spyleportene åpner. Høyner man eksosporten for mye får man for høy blowdown. Tallet bør ligge rundt 30-35 grader. Men her betyr det mye hvor mange gir motoren har og effektoverlappet mellom utvekslingene. For stort utvekslingssprang sammen med et smalt effektregister betyr at man ikke har nok effekt til å få optimal kselerasjon. Fenomenet merkes også ved opp/ned giring i oppoverbakke. Forsøk på neste gir bare den velkjente bøøøøøpe-lyden som resultat. En mopedmotor med høy trimmingsgrad er derfor avhengig av max antall gir, minst 5 og aller helst 6. Verdiene i tabellen er tilpasset riktig blowdown for respektive trimmingsgrad.

Kompresjonsforholdet spiller også en viktig rolle i hvordan motoren yter. Kompresjons-forholdet for en totakter er gitt på to måter, enten ved å beregne forholdet mellom totalt sylindervolum og volum i topplokket eller forholdet mellom sylindervolum over eksosporten og volumet i topplokket. Den siste metoden er ofte oppgitt for motorer av japansk fabrikat. Uansett metode så er formelen som følger:

(Vs+Vt)/Vt hvor Vs og Vt er volumet av hhv sylinder og topp.

Av formelen følger at jo mindre volum i toppen desto høyere kompresjonsforhold. Av metode 2 så ser man også at det kompresjonsforholdet synker når det effektive sylindervolumet avtar ved høyning av eksosporten. Dette betyr dermed at man som regel behøver å justere volumet i topplokket som følge av sylinderport bearbeiding, enten ved plansliping og/eller ved innsveising. Eller man kan anskaffe seg en høy-komp topp dersom dette er tilgjengelig.

Tilslutt litt omkring kanalenes utforning. Det er viktig at gjennomstrømningen blir så jevn som mulig. nekkpunkter, kanter og innsvevringer må derfor unngås. Forholdet mellom forgassersørrelse og innsugsport bør følge tommelfingerregelen at arealet av innsugsporten ved utløp sylinder er ca 20% høyere enn arealet av forgasserløpet. Portarealet beregnes ved Lengde x Høyde og arealet av forgasserløpet ved πr2 hvor r=radius. Alle mål i mm. En 18mm forgasser med areal 254,5mm2 må ha et portareal på noe over 300mm2 (ca. 20mm bredde og 15mm høyde).

Dette er bare en presentasjon av hovedprinsipper. Flere andre parametere inngår i optimalisering, f.eks veivutforming, svinghjulsvekt, tenningstidspunkt, kjøling, etc.

error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS