Vilkår markedsplass1

 

Vilkår for bruk av Markedsplass1

Markedsplass1 er Norsk Tempoklubb (NTK) sin webside for salg, kjøp og bytte av veteranrelaterte produkter. Den er åpen for alle uansett klubbtilhørighet og annonsering er gratis.

Kjøp, salg og bytte er et anliggende mellom kjøper og selger, og NTK er ikke part i saken. Det betyr at NTK ikke garanterer for kvalitet, pris, leveranse eller betaling, og vil heller ikke opptre som megler ved konflikt mellom kjøper og selger.

Annonser som ved språkbruk eller bildebruk kan virke støtende p.g.a. at de er diskriminerende, politisk- eller seksuelt relatert eller på andre måter kan skade klubben, vil bli slettet av administrator. Alt etter alvorlighetsgrad risikerer annonsør å bli utestengt fra Markedsplass1.

 

error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS