Svar til: Null gnist

Hjem Forum Tekniske Fora Elektrisk anlegg Null gnist Svar til: Null gnist

#113721

Ok, for å finne årsaken til null gnist må du gjøre dette; demonter svinghjulet igjen for så å løsne ledningen på kondensatoren ved hjelp av loddebolten. Forsøk å ikke bruke mere varme enn nødvendig for å smelte tinnet her. Neste steg er å enten bruke et multimeter og Ohm setting eller en enkel prøvelampe som er koplet til f.eks et batteri eller batterilader på pluss og batteriet/laderens minus til jord på motoren. Prøvelampens jordledning koples til den svarte ledningen som nå ikke skal være koplet til resten av ledningsnettet. Når stiften er lukket skal prøvelampen lyse MEN når stiften åpnes skal lyset slukke! Hvis den ikke gjør det betyr det at den sorte ledningen går til jord et sted, trolig enten i multipluggen på fremsiden av blokken eller ved festet på stiften. Kontakten mellom tenningsspolen og pluggledningen må også kontrolleres at den er OK! Ikke uvanlig at gjennomføringen til pluggledningen er sprukket og kortslutter pluggledningen.
Gi gjerne en tilbakemelding hvordan det går og ikke glem å feste svartledningen til kondensatoren til slutt. Grunnen til at denne løsnes for testing er å unngå noe jording gjennom denne.

Webhotell levert av Zondo Norge AS