Registeringsnummer

Bil og motorsykkel reg nr.

Nummerseriene som politidistriktene disponerer over, fra 1958.

Bokstaver og nummerserier for motorkjøretøyer. Vi håper dette kan være til hjelp for de som ønsker "riktig" registreringsnummer fra der de bor eller hvor kjøretøyet kommer fra.

(Fylker og politidistrikter)

A – Oslo 1 og oppover      
         
B – Østfold        
Sarpsborg 1 – 5999 20000 – 29000    
Moss 6000 –  9999 30000 – 39999    
Fredrikstad 10000 – 13999 40000 – 49999    
Halden 14000 – 19999 50000 – 59999    
         
C – Akershus        
Asker & Bærum 1 – 12999 50000 – 69999    
Follo 13000 – 16999 70000 – 79999    
Romerike 17000 – 49999      
         
D – Hedmark        
Hamar 1 – 4999 20000 – 24999 30000 – 39999  
Østerdalen 5000 – 9999 25000 – 29999 50000 – 59999  
Kongsvinger 10000 – 19999 40000 – 49999    
         
E – Oppland        
Vest-Oppland 1 – 4999 15000 – 49999    
Gudbrandsdalen 5000 – 14999 50000 – 79999    
         
F – Buskerud        
Drammen 1 – 9999 40000 – 49999    
Ringerike 10000 – 14999 30000 – 39999 50000 – 59999  
Kongsberg 15000 – 29999      
         
Z – Vestfold        
Larvik 1 – 3999 24000 – 26999    
Skoger 4000 – 4999 30000 – 32999    
Holmestrand 5000 – 5999 17000 – 17999 33000 – 39999  
N. Jarlsberg 6000 – 7999 50000 – 59999    
Tønsberg 8000 – 11999 19000 – 23999 40000 – 49999  
Sandefjord 12000 – 16999 27000 – 29999 60000 – 69999  
         
H - Telemark        
Telemark 1 – 4999 17000 – 18999 25000 – 34999  
Skien 5000 – 7999 22000 – 24999    
Notodden 8000 – 10999 19000 – 21999    
Rjukan 11000 – 14999      
Kragerø 15000 – 16999 35000 – 39999    
         
I – Aust-Agder        
Setesdal 2500 – 3499 10000 – 14999    
Arendal 1 – 2499 3500 –  9999 15000 – 24999  
         
K – Vest-Agder        
Kristiansand 1 – 4999 13000 – 24999    
Vest-Agder 5000 – 7999 25000 – 29999    
Flekkefjord 8000 – 12999      
         
L – Rogaland        
Stavanger 1 – 6999      
Haugesund 7000 – 9999 30000 – 34999    
Rogaland 10000 – 17999 25000 – 29999    
Sandnes 18000 – 19999      
Egersund 20000 – 24999      
         
O – Bergen 1 og oppover      
         
R - Hordaland        
Hordaland 1 – 5999 12000 – 24999    
Hardanger 6000 – 11999      
         
S – Sogn og Fjordane        
Sogn 1 –  999 3000 –   5999    
Fjordane 1000 –   2999 10000 – 14999 20000 – 29999  
         
T – Møre og Romsdal        
Sunnmøre 1 –   1999 10000 – 14999 20000 – 29999  
Romsdal 2000 –   3999 8000 –   9999 30000 – 39999  
Nordmøre 4000 –  7999 15000 – 19999    
         
U – Sør-Trøndelag        
Uttrøndelag 1 – 4999 20000 – 29999    
Tr.h./Strinda 5000 – 19999      
         
V – Nord-Trøndelag        
Inntrøndelag 1 – 5999 15000 – 24999    
Namdal 6000 – 11999      
         
W – Nordland        
Helgeland 1 – 2000 10000 – 13999 20000 – 24999  
Bodø 2001 – 4000 14000 – 15999 35000 – 44999  
Narvik 4001 – 6000 16000 – 19999    
Lof.-V.ålen 6001 – 9999 25000 – 34999    
         
X – Troms        
Senja 1 – 2999 10000 – 13999    
Troms 3000 – 9999      
         
Y – Finnmark        
V.- Finnmark 1 –  999 5000 –  6999    
Vardø 1000 – 1999 7000 – 7999    
Vadsø 2000 – 2999 8000 – 8999    
S.-Varanger 3000 – 4999  

 

Webhotell levert av Zondo Norge AS