Tempoposten

Som medlem i Tempoklubben får du klubbens utmerkede medlemsorgan fritt tilsendt 4 ganger i året. Privatannonser er gratis. Opplag er ca 5600. Redaktør er Camilla Getz. 

Tempopostens historie
Fra  første nr av Tempoposten og frem til og med nr 4 i 1993 var det en av grunnleggerne av Tempoklubben, Hans Tore Bråten som var redaktør. Han ble så fra nr 1 1994 avløst av Kjell H. Lyshaugen som ble klubbens nye redaktør. Kjell Lyshaugen var klubben stødige og hardt arbeidende redaktør helt frem til og med nr 4 1997. Etter 4 år som redaktør av Tempoposten sendte Lyshaugen redaktørstillingen videre til Ole-Petter Aareskjold som utviklet Tempoposten videre til et blad med meget bra kvalitet. Ole-Petter overlot ansvaret til Camilla Getz i 2017.

Nedenfor presenterer Tempoklubben gamle nr av Tempoposten i full versjon. Dette er selvsagt kun tilgjengelig for klubbens medlemmer. For å komme inn trenger du ID og  passord. Disse finner du i Tempoposten på side 3. Det er den samme ID og passordet som brukes på andre sider som er passordbelagte. Husk at  passordet skifter en gang i året. Så har du problemer med ditt passord sjekk side 3 i det nyeste nr av Tempoposten, der vil du alltid finne det riktige passordet..

Du kan lese dokumentene nedenfor dersom du har installert Adobe Reader. Dersom du ikke har dette programmet, kan du laste det ned gratis på http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Klikk for fullformat av gamle nummer av Tempoposten.

Du finner også enkeltartikler fra nyere nummer av Tempoposten. Disse er tilgjengelige for alle.

error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS