Nyttig informasjon om LMK forsikring

Tekst og foto: Rune Viestad, LMK kontakt

Hva er LMK forsikring?

-er en kjøretøy forsikring som er spesielt utarbeidet for veterankjøretøyer. Tanken er at man skal ha en gunstig og god forsikring som bygger opp under LMK’s mål om å fremme bevaring og bruk av motorhistoriske kjøretøyer.

Krav for å få LMK forsikring:

Personen som søker LMK forsikring må ha vært medlem i LMK tilsluttet klubb i minst ett år.

Kjøretøyet må være minst 30 år gammelt, og være et samleobjekt som brukes til hobbykjøring.

Kjøretøyet skal være i god presentabel original stand, eller restaurert tilnærmet lik slik det forlot fabrikken.

Restaurering skal være fagmessig utført, men ikke nødvendigvis profesjonelt. Dette betyr i følge LMK ”en håndverksmessig tilfredstillende standard”.

Lagerforsikring:

Lagerforsikring passer for urestaurerte kjøretøy og deler. Forsikringen dekker brann, tyveri, hærverk ved innbrudd og følgeskade av bygningsmessig skade. Alle gjenstander skal oppbevares innelåst og forsvarlig lagret. Det kan forsikres flere kjøretøy og delesamlinger på samme forsikring, og det må fylles ut en mest mulig detaljert oversikt over hva som er forsikret, hvor de er lagret og verdi. Det bør også være med god billededokumentasjon av alt som er forsikret. Om noe kjøpes eller selges, må det sendes inn nyfortegnelse og eventuelt nye bilder.

Restaureringsforsikring:

Denne forsikringen passer når et kjøretøy er under aktiv restaurering. Forsikringen omfatter deler og objekter under hele restaureringsprosessen. Dersom man sender fra seg hele kjøretøyet, eller deler av det for reparasjon hos motorverksted eller lignende, gjelder forsikringen også under transport til og fra, og mens delene befinner seg på verksted. Unntatt er skader reparatør er ansvarlig for. Dersom deler skal sendes ut av Norge, gjelder kun forsikringen etter særskilt forhåndsavtale.

Det kreves bilder av kjøretøyet før restaureringen starter, og det er lurt å ta nye bilder underveis i restaureringen, siden verdien øker i takt med at arbeidet skrider frem. Husk at bildene er den viktigste kilden til verdifastsettelse hvis kjøretøyet skulle gå tapt.

Denne forsikringen er også hensiktsmessig hvis et helforsikret kjøretøy ikke er i bruk en periode på grunn av reparasjon. Helforsikring dekker nemlig for eksempel ikke deler som blir borte under transport til og fra verksteder. Husk da at restaureringsforsikring ikke dekker bruk av kjøretøyet. Restaureringsforsikringen kan tegnes som et tillegg til Helforsikring, mens en foretar en reparasjon/ vidererestaurering.

Helforsikring:

Forsikringen kan kun tegnes for et registrert kjøretøy som er restaurert eller i meget god original stand, og eies av medlem i LMK tilknyttet klubb. Helforsikring dekker trafikkforsikring, kasko, førerulykke, redning og rettshjelp. Under kasko går brann, tyveri, bruddskade på glass og annen skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller plutselig ytre påvirkning. I tillegg dekkes kaskoskade på utstyr og deler til kjøretøyet.

Forsikringen dekker vei hjelp i hele Europa, unntatt de asiatiske deler av tidligere Sovjet Unionen og Tyrkia, samt om nødvendig, transport av kjøretøyet helt hjem. Den ansvarlige for kjøretøyet gis også anledning til å følge med transporten.

Helforsikrede kjøretøy skal, når de ikke er i bruk, oppbevares innelåst i bygning beregnet på max 30 kjøretøyer, eller museum. Deler til kjøretøyet som skal omfattes av forsikringen skal oppbevares sammen med kjøretøyet. Med ”ikke i bruk” menes når man er hjemme, på pendlerhybel eller i nærheten av fast parkeringsplass.

Før LMK forsikring kan tegnes, må kjøretøyet besiktiges av en godkjent forsikringskontakt. Oversikt over disse finner du i Tempo Posten. Hvis det ikke finnes noen i våre lister som bor i nærheten av deg, ta kontakt med LMK hovedkontakt, og du får anvist en forsikringskontakt fra en annen LMK tilknyttet klubb, i nærheten av der du bor.

Fremgangsmåte for å få forsikring:

Restaurerings- og lagerforsikring:

  • ta gode bilder av alt som skal forsikres
  • lag nøyaktige lister over alt som skal forsikres
  • Skriv ut søknad om LMK forsikring. Du finner skjemaet her.
  • Fyll ut søknaden, og send den sammen med bilder og lister til Tempoklubbens LMK hovedkontakt.
  • Etter noen uker vil du få svar på søknaden fra LMK forsikring.

Forsikringskontakter

 

error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS