Tempopedia er Norsk Tempoklubb sitt tekniske nettbaserte leksikon, eller wikipedia som det kalles på Internett. Her vil vi gjøre teknisk informasjon lettere tilgjengelig for våre medlemmer.

Søk i Tempopedia med nøkkelord

Motor
Elektrisk
Rammedeler
Restaurering
Bruk
Servie brev
Diverse
Webhotell levert av Nordic Hosting AS