Huskeliste med feilsøking

 • 4 november 2019
 • Terje Flåt
Du er her:
← Tilbake

Fra Tempopostens tekniske side av John Medhus.

MOTOREN STARTER IKKE:

A. Motoren får ikke bensin:

 1. Brensinkranen er stengt.
 2. Tanken er tom..!
 3. Ved kald motor: Tupper/choke er ikke aktivisert / funksjon er tett/feiljustert.
 4. Utluftningshullet i tanklokket er tett / feil tanklokk.
 5. Hoveddysen i forgasseren tett.
 6. Bensinslangen tett.
 7. Forgasseren tett.
 8. Silen i bensinkranen er skitten.

B. Ingen gnist: Ta bort plugghetten fra tennpluggen og siden plugghetten fra pluggkabelen. Hold kabelen ca 4mm fra motorgodset og dra rundt kick’en/pedalen. Husk gear i friposisjon, dersom ingen gnist oppstår:

 1. Tennpluggkabelen er skadet eller løs.
 2. Stiftene er skitne eller brente.
 3. Kondensatoren er dårlig/defekt.
 4. Tennspolen er skadet (brudd).
 5. Feil på kortslutningsknotten / tenningslåsen.
 6. Kortslutningskabel er kortsluttet mellom motor og kortslutningsknapp / tenningslås.

C. Gnist oppstår mellom tennpluggkabel og gods, men likevel får ikke tennpluggen gnist:

 1. Sortert listepunktTennpluggen er forkullet, oljet, våt (utvendig), har avleiringer eller er skadet.
 2. Det er dårlig kontakt mellom plugghettens kobling og tennpluggkabelen.

D. Motoren er ”sur”.

 1. Steng bensinkranen og kick/tramp motoren noen ganger med tennpluggen ute.
 2. Gjør ren tennpluggen før montering.

E. Motoren er tungstartet på tross av at den er varm:

 1. Forgasseren er feil innstilt. 2. Flottørnålen tetter ikke.
 2. Flottøren er lekk.
 3. Flottøren henger seg opp i kammeret.

MOTOREN GÅR UREGELMESSIG ELLER STANSER OFTE:

 1. Tom for bensin.
 2. Bensinledningen er tett / ligger i klem.
 3. Dysen er delvis tett.
 4. Feil på tennplugg / stifter / tenningspole / kondensator.
 5. Tennpluggkabelen er skadet eller løs.
 6. Stifter er fettede eller brente.
 7. Bryterarmen (bakelitt) på stiften er nedslitt.
 8. Tett tanklokk.

MOTOREN GÅR I 4-TAKT:

 1. Hoveddysen er for stor.
 2. Flottøren er lekk.
 3. Forgasseren ’flyter’ pga. av skitten eller skadet flottørnål / sete.
 4. Flottørnålen kiler seg eller er defekt.
 5. Tennpluggen er oljet eller kornet (kortsluttet i gapet).
 6. Stiftene er slittte, fettede, skitne eller brente.
 7. Luftfiltret er tett.
 8. Sortert listepunktFeil oljeblanding i bensinen. Instruktionsboken sier 4% oljeblandning, men med dagens kvalitetsoljer holder det med 3% 2-taktsolje i bensinen.

MOTOREN ”RAMLER” VED FULL GASS:

 1. Fortenningen er for høy.
 2. For mye sotavleiringer i forbrenningsrommet /eksosporten / eksosanlegget.
 3. Avleiringer på kjøleribbene.
 4. Kryssbolt og/eller foring slitt.

DET SMELLER I FORGASSEREN:

 1. Motoren får for lite bensin.
 2. ’Ugreie’ i tenningsanlegget.
 3. Tennpluggen gløder, for lav varmeverdi.
 4. Tennpluggen er kortsluttet, skitten eller har slaggperler.
 5. Kondensatoren er defekt.
 6. Løs tennpluggkabel eller skadet isolering.
 7. Bryterarmen henger seg, stiftene er brente eller stiftgapet er for stort.
 8. Stempelringene er fastbrente.
 9. Motoren får falsk luft.

MOTOREN DRAR IKKE ELLER AVTAR I EFFEKT:

 1. Luftfiltret er tett.
 2. Bensinslangen er tett.
 3. Forgasseren er tett.
 4. Feilaktig forgasserinstilling.
 5. Tenningsforstyrrelser (stifter, kondensator, tenningsspole osv.)
 6. Falsk luft mellom blokk og sylinder, sylindertoppen eller ved forgassertilkoblingen – som følge av skadete pakninger eller løs innfestning.
 7. Eksosporten er tett av sot.
 8. Store sotavleiringer i topplokket.
 9. Innstrupte spylekanaler i sylinder.
 10. Svanehals og/eller lyddemper er tette.
 11. Clutchen slurer.
 12. Pakning mellom gearkasse og veivhus er defekt ( «ryker» av lyddemperen).
 13. Fastbrente stempelringer.
 14. Tennpluggen er overopphetet
 15. Bremsene henger.

FOR HØYT BENSINFORBRUK:

 1. Lekkasje i bensinslange, koblinger eller tank.
 2. Lekk forgasser.
 3. Hoveddysen er for stor.
 4. Feilaktig forgasserinstilling.
 5. Sortert listepunktEksosanlegget er tett.

5. Lekkasje i sylindertopp eller sylinderpakning.

MOTOREN BLIR FOR VARM:

 1. Alt for mager bensinblandning eller feil olje i blandingen.
 2. Sortert listepunkt Hoveddysen er for liten.
 3. Sortert listepunktFor lav tenning.
 4. Sortert listepunktEksosanlegget tett.
 5. Avleiringer utenpå sylinderen og toppen – spesielt mellom kjøleribbene.
 6. Motoren er feil avsotet (stempeltoppen er blankpusset).

MOTOREN RUSER:

 1. Clutchen slurer.
 2. For høy tomgang.
 3. Falsk luft mellom sylinder og forgasser / evt. mellom sylinder og veivhus.

STEMPELET SETTER SEG FAST (VARMSKJÆRING):

 1. Feilaktig kjøring (langvarig full gass, seigdragning på høyt gear med lav fart).
 2. Feilaktig bensinblandning.
 3. Feilaktig forgasser instilling.
 4. Tennpluggen sitter løst.
 5. Fastbrente stempelringer.
 6. Klaring mellom sylinder og stempel for liten.
 7. Motor ikke tilstrekkelig innkjørt etter boring.
 8. Avleiringer på stempel som følge av feil olje i bensinen.

MOTOREN ”BANKER”:

 1. Feil tenningsinnstilling.
 2. Feil tennplugg.
 3. Redusert bensintilførsel.
 4. Tett lufthull i tanklokket.
 5. Kanalene i sylinderen er innstrupte.
 6. Glødetenning.

MOTOREN STANSER PLUTSELIG:

 1. Bensinledningen tett eller tomt for bensin.
 2. Tennpluggkabelen har hoppet av.
 3. Tennpluggselektrodene er kortsluttet (kornet).
 4. Tennspolen eller kondensatoren er defekt.
 5. Feil på kortslutningskontakten eller kabelen til denne.

HALV-/HELLYSET VIRKER IKKE:

 1. Løs / skadet / defekt lyspære.
 2. Dårlig kontakt i lyskasteren.
 3. Kabelbrudd.
 4. Dårlig kontakt / løs ledning i lysbryteren.
 5. Defekt lysspole.

CLUTCHEN SLURER:

 1. For stram wire.
 2. Motorjustering for stram.
 3. Lamellene er utslitt.
 4. Sortert listepunktFor mye og/eller feil olje på gearkasse.

CLUTCHEN HUGGER:

 1. Feilaktig olje i gearkassen.
 2. Belegg / rust på lameller / mellomplater.

Anbefalt gearolje i Sachsmotorer: Mineralsk olje av type SAE 80 – GL1

error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS