Hvordan starte en lokalforening

(Av Hans Tore Bråten)

Norsk Tempoklubbs hovedmålsetning er: -”å skape et aktivt miljø omkring bevaring og bruk av norskproduserte totakts mopeder og motorsykler. Hovedfokus skal være på Jonas Øglænds produkter. Det skal legges stor vekt på at aktiviteten skal spres over hele landet.”.

For å kunne følge dette har vi et ønske om å ha mange aktive lokalavdelinger tilsluttet klubben. Sånt skjer ikke helt av seg selv og man er avhengig av at lokale medlemmer tar initiativ til å starte opp. Å få dratt i gang en lokalavdeling kan være tungt. Man trenger en liten klikk som holder ut selv på regntunge dager, så vil etter hvert flere dukke opp fra tid til annen.

Om du går med en liten drøm om å starte lokalavdeling i ditt distrikt, så kan jeg fortelle deg at du har en drøm som faktisk er mulig å gjennomføre! Vi som klubb krever svært lite fra våre lokalavdelinger. Nedenfor har jeg listet opp hva vi krever av lokalavdelingene og ikke minst hva dere kan kreve av oss:

  • Vi krever at dere har en kontaktperson med navn, tlf og adresse
  • Hvem som helst av klubbens medlemmer kan starte en lokalavdeling
  • Alle som deltar i faste arr. som møter o.l. (ikke treff) er normalt medlemmer av NTK
  • Informasjon som sendes ut til medlemmer i lokalavdelingen skal også sendes NTK sentralt slik at vi blir holdt informert
  • Ved oppstart av nye avdelinger er vi behjelpelig med en engangsstønad for å dekke kopiering, frankering, avisannonser o.l.
  • De avdelinger som mottar støtte fra NTK, skal levere regnskap/oversikt over det året de har mottatt støtte
  • Normalt mottar lokalavdelinger bare støtte for oppstarten. Senere drift finansieres ved hjelp av overskudd fra treff, kaffepenger, eller egen kontingent, om avdelingen overhode har noen utgifter
  • Om en lokalavdeling går underskudd på et treff el.l. kan den søke NTK om støtte for å dekke underskuddet. (Dette gjør det mulig å etablere nye treff)
  • De som starter en lokalavdeling står fritt i valg av styreform og aktiviteter; såfremt det ikke strider med klubbens hovedmålsetning
  • NTK er behjelpelig med å printe adresselapper over medlemmer som finnes i nærmiljøet til en lokalavdeling. Send oss en oversikt over fra – til postnr. som ønskes.

Som dere kan lese av dette så er styreformen i NTK og våre lokalavdelinger minst like enkle som våre sykler!

Praktiske råd ved oppstart av lokalavdelinger

(Av Hans Tore Bråten)

Hvis du lurer på om det er interesse for en lokalavdeling i ditt distrikt, kan du starte med å be oss om en utskrift av medlemmene i området. Alternativt kan du se i matrikkelen, under postnummer sortert liste. Hvor stort område som sokner inn under en lokalavdeling er vanskelig å bedømme. Et tips er å ta med alle steder som ligger innenfor 6 – 8 mils kjøring unna. Tenk deg selv hvor langt du kunne tenkt deg å kjøre for å treffe likesinnede engang iblant. Bruk Postverkets adressebok for å finne postnummer i området. (Boka fåes gratis ved henvendelse på Posten.)

Hvis du skal bestille adresseetiketter fra oss for utsending av invitasjon til stiftelsesmøte, så kan du ta med et større geografisk område. La medlemmene selv få bestemme om de er interessert i å komme. Adresselapper og utsending koster lite, så ikke spar på det!

Lokalaviser kan ofte gi verdifull publisitet gratis, da veteranstoff alltid er godt helgestoff. Rus opp Tempoen og ring lokalavisa! Husk at svært mange har eller har hatt et forhold til Tempoen. Lokale veteranvognklubber bør også kontaktes. Her finnes potensielle medlemmer, og man kan arrangere felles møter og turer.

Tempo Posten stiller gjerne med annonse for en ny lokalavdeling. Husk at bladet kommer ut bare 4 ganger i året, noe som gjør det nødvendig å planlegge i god tid forut. (Se side 2 for deadlines for de forskjellige nummer).

Hvor mange møter en skal ha i året, hvilke aktiviteter, klubbhus eller møteplass varierer sterkt i de eksisterende avdelingene. Noen har eget mekkeverksted og møtes hver uke, mens andre har kvartalsmøter og planlegger turer innimellom. I begynnelsen tror jeg nok det er viktig å ha en fast møteplass. Det bør være en kafé eller lignende som er lett å finne. Dermed blir barrieren for å komme på det første møtet mindre. Man kan jo f.eks. starte med å møte opp på torget, også kjøre en felles tur med kaffestopp på kafé.

Til de som ønsker å starte en avdeling ønsker jeg lykke til! Vi lover å være behjelpelig fra hovedstyret slik at ditt nærmiljø blir kjent for aktiv livsnyting på doning type Tempo!

Webhotell levert av Zondo Norge AS